PowerShell Vyhledávaní v nápovědách

 Prvním tématem:
 Máme dva typy nápověd:

 
}První typ nápovědy > popisují rutiny a způsob využiti, syntaxi, dostupné pomocí : Get-Help, nebo funkce help
}Druhým typem jsou koncepční témata, neobsahují více části (popis,syntaxe, příklady). Jedná se o souvislé textové soubory > vysvětlují základní pryncipy Windows PowerShell. Soubory jazyka WQL (WMI Query Language),
Vzdálená komunikace, obsluha chyb
Get-Help, nebo funkce help
Get-Help About_ + <TAB> + <enter>
Zobrazí se 110 koncepcí témat a About_ celkem se 47190 slovy

Pro plné použití nápovědy je zapotřebí provést update


}Spustíme program PowerShell jako správce
}A napíšeme Update-Help > stáhne aktuální soubory nápovědy
}Vyžaduje připojení k Internetu
Používaní rutiny Get-Help
 
PowerShell Vyhledávaní v nápovědách

2 část PowerShell Vyhledávaní v nápovědách

 Get-Help s parametrem Full


}Tento parametr vrátí všechny dostupné informace nápovědy (název, přehledy, syntaxe, popis, parametry, vstupy, výstupy, poznámky, příklady, související odkazy a komentáře).
}Sekce parameters – obsahuje informaci o tom zdá je parametr povinný, jakou má pozici, výchozí hodnoty a či přijímá zřetězený vstup či zástupné znaky.
Stránkování výstupu nápovědy

}Parametr –Full, zobrazíte kompletní informace nápovědy o určité rutině, je napsáno několik stránek.
}Obsah nápovědy jednotlivě studovat v prostředí PowerShell, pokud objem nepřekročí vyrovnávací paměť konzoly, můžeme jit až na začátek výstupu nápovědy.
}Jestliže přesáhne vyrovnávací paměť konzoly, je nutné buď změnit nastavení vyrovnávací paměti, nebo odeslat výstup do stránkovače.
}Chceme-li aby se vstup pozastavil dokud nestiskneme mezerník nebo enter požijeme funkci Help, pracoje podobně jako Get-Help
 
Příklady:

}Pokud napíšeme Help –FullName Get-winEvent
}Tak použijeme klávesu enter či mezerním pro prohlížení
Hledaní rutin pomocí Get-Help 
 
}Ten to příkaz přímá zástupné znaky.
}Lze pomoci toho najít související procesy
}Příklad Get-Help *process
}
}Kategorie
}Get-Help processCategory cmdlet
 
 

Nápověda typu About

Použití koncepčních témat About


}Díky rutiny Get-Help s parametrem –Name lze vyhledat
Koncepční témata typu About_
Zástupné znaky vyhledávaní komplikují a způsobí, že některá témata nebudou nalezena
Příklad:
Get-Help –Name about*wmi* > bez koncového znaku příkaz vrátí pouze about_WMI

Způsob hledaní typu About_ s parametrem
HelpFile -Category
}Tento příkaz je více čistý
Get-Help –Name wmiCategory HelpFile

Společné parametry
}Vyhledavaní společných parametru pomocí Get-Help při výběru kategorie HelpFile zadáme slovo common
Get-Help commoncategory HelpFile
Zkrácení a použiti funkce Help
Øuplatnění stejného postupu
ØNapříklad koncepční témata nápovědy s operátory
ØZadáme:
Help oper –Category HelpFile


  

 
  

Žádné komentáře:

Okomentovat